Forduljon hozzánk bizalommal!   +36 (52) 742 580   info@zerovillanyszamla.hu   Ajánlatkérés

100%-os támogatás vállalkozások részére

2020. november. 27.

100%-os támogatás vállalkozások részére 100%-os támogatás vállalkozások részére 100%-os támogatás vállalkozások részére 100%-os támogatás vállalkozások részére

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.9-20

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma
5 milliárd Ft 800 db

Támogatás összege:

minimum 2.000.000 Ft ? maximum 60.000.000 Ft

A támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 15 millió Ft összegű előleget biztosít.

Szeretné igénybe venni ezt a támogatást, de nem tudja hogyan? Segítünk!

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-219-20-vllalatok-innovcis-tevkenysgnek-tmogatsa

Támogatás mértéke, formája: 100%-os támogatás vállalkozások részére

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

Támogatási intenzitás: 70 %

Támogatási intenzitás: 100 %

A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a

támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások:

  1. amelyek: – a Felhívás számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és

működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben;

– a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen: a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;

  1. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő
  3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  4. amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit által, a támogatási kérelem benyújtását összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el). Min. nettó 100 e Ft értékű hardver szerezhető be. Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható.
  1. i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).
  2. j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

Az i) és j) pontban lévő tevékenységek csak egyes településeken számolható el.

Mely településeken érhető el a pályázat? Szakmailag felkészült kollégáink, készséggel állnak rendelkezésére.

Napelem

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre (legkésőbb 2022. augusztus 31.-ig).

Műszaki és szakmai elvárások 100%-os támogatás vállalkozások részére

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:

  1. Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítést végez. A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a támogatást igénylőnek a GINOP-1.1.3-16 kiemelt projekt keretében végzett szakmai előminősítés során bemutatott projekttervében.
  2. GINOP 1., , és 3. prioritás  felhívásai keretében  a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is) az a mikro- és kisvállalkozás, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft. Azon
  3. h) Nem pályázhat, amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeresét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, ill. nem pályázhat, amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,

A projekt területi korlátozása: 100%-os támogatás vállalkozások részére

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A Felhívás keretében támogatás csak a Felhívás 1. és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településen megvalósuló beruházáshoz nyújtható.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek az 1. számú szakmai mellékletben lévő településeknél a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, míg a 2. számú szakmai mellékletben lévőknél a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Kötelező vállalások: 100%-os támogatás vállalkozások részére

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Biztosítékok köre:

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19. kedd 9 órától 2021. február 18. 12 óráig lesz lehetőség.

(forráskimerülés miatt várhatóan hamarabb lezárásra kerül, akár megnyitást követő napokon belül!)

Ne késlekedjen, számoljon velünk!

Vissza a hírekhez